Nylon Nostalgia VINTAGE SLIPS

NYLON NOSTALGIA VINTAGE LINGERIE. Member of the Vintage Fashion Guild.