Nylon Nostalgia VINTAGE SLIPS

NYLON NOSTALGIA VINTAGE LINGERIE. MEMBER OF THE VINTAGE FASHION GUILD.